Zwroty i reklamacje

Towar podlega zwrotowi/wymianie do 14 dni od momentu otrzymania. Zwracany lub wymieniany towar powinien być kompletny oraz nie może nosić śladów użytkowania.

I. ZWROT/ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, mogą Państwo wypełnić formularz odstąpienia, zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy  lub mogą Państwo też poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego do nas pocztą elektroniczną.

Oświadczenie to musi zawierać następujące informacje :
imię i nazwisko, pełny adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, numer zamówienia, kwotę zamówienia oraz nazwę produktu, który chcą Państwo zwrócić, numer rachunku, na który mają zostać zwrócone środki pieniężne
Zwracany produkt należy odesłać na adres :
BINI.CO
ul. Rzeźbiarska 20
04-633 Warszawa

bini@bini.co

kom: +48881034699

Zwrot należności obejmuje wartość odsyłanego towaru, wyłączając koszty dostawy. Zwrot należności za odesłany produkt nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez sklep kompletnej przesyłki z towarem nienoszącym śladów użytkowania. Zwrot będzie dokonany przelewem na rachunek wskazany przez klienta w formularzu wymiany/zwrotu.

II. REKLAMACJE

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych lub niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.
W takim przypadku prosimy o odesłanie towaru  na adres:

BINI.CO
ul. Rzeźbiarska 20
04-633 Warszawa

bini@bini.co

kom: +48881034699

Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu wraz z wypełnionym formularzem reklamacji, sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.